februāris 24, 2022

Iepazīsimies!

Sportot veselībai un priekam!

Ar vairāk kā 13 gadu pieredzi fitnesā esam secinājuši, ka lielākoties sporta klubu apmeklētāji vēlas kvalitatīvas grupu nodarbības un kurās var vingrot vingrotājam "saprotamā valodā", proti, lai nodarbības nav trenerim, bet gan vingrotājam izpildāms un saprotams.

Nodarbības piemērotas visiem sagatavotības līmeņiem, kurās vingrotāji var pielāgot intensitāti tieši savām vajadzībām un tā brīža sajūtām. Sajust kustību prieku un sajust savu ķermeni, sajust kā prāts un ķermenis "priecājas". Tieši tas, manuprāt, mūsdienās ir svarīgākais, kādēļ ir vērts izkustēties.

Izjūti, ka sportot var ar prieku!

Piedāvājumā:

  • PILATES
  • ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA
  • CARDIO MIX
  • JOGA IESĀCĒJIEM
  • APĻA UN INTERVĀLU NODARBĪBAS
  • VERVE
  • INDIVIDUĀLIE TRENIŅI
  • ONLINE UN VIDEO TRENIŅI
  • NODARBĪBAS MĀMIŅĀM
  • SALSA

TRENERI:

Madara Galviņa

Darba pieredze vairāk kā 14 gadi. No 2006.gada līdz 2018. gadam strādāja sporta klubā "Centrs". 2013.gads sporta klubs "Global Fitness". 2022. sporta klubs "LemonGym".

LSFP sertificēta B kategorijas fitnesa trenere. LSPA Izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā. RSU Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē. DCH TRAINING konceptu specializācija.

Manas super spējas ir veidot un plānot nodarbības tā, lai klients katru vingrinājumu vai uzdevumu var pielāgot TIEŠI SEV un savām spējām! Vienmēr sākt nodarbību laikā ar visplatāko smaidu sejā!

Santa Matroze

Vairākus gadus strādāja ar profesionāliem basketbola spēlētājiem. Pašlaik strādā ar cilvēkiem dažādās profesijās un ar dažādu fizisko sagatavotību, kas vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti. Santa īpaši specializējas muguras veselības problēmām.

Sertificēta fizioterapeite, pabeigusi Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmiju.

Santa strādā ar pārliecību, ka caur fizioterapiju ir iespējams veikt ikdienas aktivitātes bez sāpēm un ar prieku!

Dace Vārava

Sertificēta fitnesa trenere ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi.

Pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitāti.

Dace uzskata, ka fitness nav pašmērķis, bet gan lielisks veids dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Aļona Spiridonova

3. kursa Rīgas Stradiņa Universitātes fizioterapijas studiju studente, ar iepriekšējo pieredzi strādājot par fitnesa treneri.

Savās nodarbības Aļona pievērš īpašu uzmanību apzinātībai, jo uzskata, ka prāts un ķermenis ir cieši saistīti un neatdalami. Uzlabojot emocionālo stāvokli var panākt brīvākas kustības, kā arī strādājot ar ķermeni var ietekmēt prātu un sabalansēt domas. Praktizē arī kinezioloģisko teipošanu! 

Brīvā laikā aizraujas ar jogu, skriešanu un riteņbraukšanu.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:

TRAIN WITH MG fitnesa studijas iekšējās kārtības noteikumi

1. Atrodoties Studijas telpās apmeklētāja pienākums ir:

1.1. Ievērot 2 metru distanci.

1.2.Dezinficēt Studijas inventāru pēc to lietošanas un stingri ievērot roku higiēnas prasības.

1.3. Neapmeklēt Studijas telpas, ja ir novērojamas saslimšanas pazīmes.

TRAIN WITH MG fitnesa studijas iekšējās kārtības noteikumi:

1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti Train with MG fitnesa studijā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan Studijas biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro Studijas iekšējās kārtības noteikumi Studijas apmeklējuma laikā.

2. Studijai ir tiesības mainīt Studijas darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar Studiju saistītās lietas.

3. Studijas pakalpojumu sniegšanas un drošības nolūkos ir tiesīgs ar īpašas programmas palīdzību saglabāt klientu personas datus un fotogrāfijas.

4. Visiem Studijas apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība. Biedram, atrodoties Studijā, jāciena citu biedru miers un komforts.

5. Studijas biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret Studijas īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem. Biedriem ir stingri aizliegts mest sporta aprīkojumu uz grīdas, jo tas var radīt bojājumus gan telpām, gan grīdas segumam.

6. Biedrs pats ir atbildīgs par saviem treniņiem Studijā un veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Biedra pienākums ir ziņot trenerim par savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās. Ja biedram ir trauma, biedra pienākums ir informēt par to treneri un Studiju ne vēlāk kā pirms treniņa sākuma.

7. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, Train with MG fitnesa Studijā drīkst sniegt tikai Train with MG darbinieki un treneri. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk minētos pakalpojumus citiem Studijas locekļiem bez rakstiskas Train with MG atļaujas. Gadījumā, ja biedrs sniedz trenera pakalpojumus citām personām, neskatoties uz Studijas darbinieku aizrādījumiem, Train with MG ir tiesīgs vienpusēji izbeigt biedra līgumu un aizliegt klientam apmeklēt Studiju.

8. Administrācijas darbinieks ir tiesīgs lūgt biedriem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Šajā gadījumā biedram ir pienākums uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu.

9. Studijas skapīši tiek aizslēgti ar slēdzeni. Biedrs pēc skapīša izmantošanas slēdzeni atstāj tā pašā skapīša slēdzenē. To nav atļauts ņemt līdzi vai izmantot citām vajadzībām. Slēdzenes nozaudēšanas gadījumā, nekavējoties jāinformē Studijas darbinieki.

10. Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ, biedra pienākums ir Studijas telpās valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības apsvērumu dēļ, nav atļauts Studijā valkāt sandales vai cita veida apavus, kas nav paredzēti sporta nodarbībām, vai atrasties sporta zālē basām kājām. Drošības nolūkos, dušas telpā ieteicams valkāt čības. Studijas sporta telpā, kas paredzētas sporta nodarbībām, ir atļauts atrasties tikai ar maiņas apaviem un apģērbu, kas netiek lietots ārpus telpām.

11. Studijā ir strikti aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ietekmē.

12. Studijas pakalpojumi pieejami personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem, un Studijas telpās atrodas tikai atbildīgā pieaugušā pavadībā. Train with MG biedra līgums tiek parakstīts ar personām no 16 gadu vecuma. Līgumu ar nepilngadīgu personu paraksta tās likumīgais pārstāvis – vecāks vai likumīgais aizbildnis. Nav atļauts ņemt līdzi uz sporta zāli un grupu nodarbībām personas, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, un atstāt tās kluba telpās bez uzraudzības.

13. Nodarbību laikā jālieto dvielis.

14. Lai Studijā uzturētu kārtību, biedra pienākums ir novietot pēc lietošanas (grupu nodarbībās – pēc nodarbības beigām) sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā. Velo trenažiera sēdekļa un rokturu stiprinājuma skrūves ir jāatskrūvē un sēdeklis ir jānotīra. Skrejceliņš ir jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes. Viss treniņu inventārs pēc lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfekcijas līdzekli.

15. Ja biedram ārkārtas apstākļu dēļ ir jāatstāj grupu nodarbība pirms nodarbības beigām, lūdzam informēt treneri pirms nodarbības sākuma.

16. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis Studijas biedrs vai viesis, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt Studiju visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Studijai ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

17. Skapīši ir paredzēti lietošanai tikai Studijas darba laikā, nodarbību apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus nodarbību laika vai ārpus Studijas darba laika. Visas lietas, kas skapītī atrodas pēc Studijas darba laika beigām, ir uzskatāmas par pamestām. Studija nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no pamestajām lietām katru dienu pēc Studijas darba laika beigām.

18. Studijā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas Studijas administrācijas telpā.

19. Biedram ir jāpamet Studija pirms tas tiek slēgts.

20. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

21. Studijas sporta telpā ir atļauts izmantot tikai Studijas nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām, kas ir Studijas īpašums.

22. Saunas telpā sēdēšanai obligāti jāizmanto dvielis. Studijas telpās aizliegts skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.

23. Saunas un dušas telpās nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus. Liet ūdeni uz pirts akmeņiem ir stingri aizliegts.

24. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju pamest Studijas telpas, kā arī noteikt naudas sodu līdz 50Euro un / vai bloķēt biedra līgumu uz noteiktu laiku, vai vienpusēji izbeigt biedra līgumu. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Studijai ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

25. Studija nav atbildīga par klientu personīgajām mantām un nesniedz personīgu mantu glabāšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā, vērtīgas lietas lūdzam uzglabāt skapīšos. Studija nav atbildīga par skapīšos uzglabātajām mantām.

26. Studija nav atbildīga par slimībām vai nelaimes gadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramās varas rezultātā.

Bērnu istabas kārtības noteikumi:

UZMANĪBU! BĒRNU ISTABĀ NAV PASTĀVĪGA UZRAUGA!

Šie noteikumi nosaka iekšējās kārtības noteikumus “Train with MG”, juridiskā adrese: Kalnciema iela 46A-20, Rīga, fitnesa studijā “Train with MG” (turpmāk – Studijā) izveidotajai bērnu istabai (turpmāk – Bērnu istaba). Šie Bērnu istabas kārtības noteikumi ir saistoši katram bērnam, kas apmeklē Bērnu istabu, bērna vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem (turpmāk – Vecāks), kā arī katrai personai, kuras aprūpē, uzraudzībā vai pavadībā bērns ir nodots (turpmāk – Aizbildnis).

Bērnu istabas mērķis ir nodrošināt Studijas apmeklētājiem iespēju atstāt bērnu atbilstošā vidē uz laika posmu, kamēr bērna Vecāki vai Aizbildņi, apmeklē Studijas sporta zāli un/vai sporta nodarbības.

Bērnu istaba ir aprīkota ar rotaļu vietu – atpūtas zonu ar rotaļlietām, lai bērns varētu kvalitatīvi pavadīt laiku, kamēr Vecāki vai Aizbildņi sporto.

Bērna atrašanās Bērnu istabā ir apliecinājums bērna vai bērna Vecāku vai Aizbildņu piekrišanai šiem noteikumiem.

1. Bērnu istabas pakalpojums ir paredzēts tikai Studijas apmeklētajiem, kuri izmanto “Train with MG” sniegtos pakalpojumus.

2. Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

3. Bērns ar kustību traucējumiem vai invaliditāti Bērnu istabā var atrasties tikai pilngadīgas personas pastāvīgā uzraudzībā.

4. Bērna, vecāku un personu, kuras aprūpē bērns ir nodots, pienākumi:

4.1. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums iepazīties un iepazīstināt bērnu ar šiem Bērnu istabas kārtības noteikumiem, kā arī nodrošināt to ievērošanu.

4.2. Bērniem, Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums izmantot un lietot Bērnu istabu atbilstoši tās mērķim, saglabājot to lietošanai derīgā stāvoklī un nebojājot to.

4.3. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums paziņot Studijas darbiniekiem par bērna klātbūtni Bērnu istabā, bērna un savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru saziņai.

4.4. Bērniem, Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums ievērot Studijas darba laiku.

4.5. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums bērnam nodrošināt tualetes apmeklējumu, kā arī nodrošināt bērna personīgās higiēnas ievērošanu.

4.6. Bērna Vecāki vai Aizbildņi, ir pilnībā atbildīgi par bērna darbību un bezdarbību, kā arī tās sekām Bērnu istabas un Studijas apmeklējuma laikā.

5. Bērnam un jebkurai citai personai, kas atrodas Bērnu istabā, aizliegts:

5.1. Bērna Vecākiem vai Aizbildņiem ir aizliegts atstāt bērnu Bērnu istabā gadījumos, ja Vecāki vai Aizbildņi neapmeklē Studijas sporta zāli un/vai sporta nodarbības.

5.2. Apmeklējuma laikā traucēt Studijas darbību vai radīt neērtības citiem Studijas apmeklētājiem.

5.3. Apmeklēt Bērnu istabu, ja bērns vai bērna Vecāki vai Aizbildņi ir saslimuši vai ar sliktu pašsajūtu.

5.4. Atrasties un uzturēties Bērnu istabā ar āra apaviem un virsdrēbēm.

5.5. Iebraukt un atstāt bērnu ratus, velosipēdus, skrituļslidas u.tml.

5.6. Ienest un lietot stikla taru, dzērienus, pārtikas produktus, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var bojāt Bērnu istabu, tās aprīkojumu vai rotaļlietas, vai nodarīt kaitējumu bērnam, Studijai, vai trešajai personai.

5.7. Ievest dzīvniekus.

5.8. Izmantot Bērnu istabu tam neparedzētajiem mērķiem.

6. Bērnu istabā jāievēro vispārēja kārtība, to atstājot, rotaļlietas, grāmatas, spēles un citas Bērnu istabā esošās lietas jānovieto tam paredzētās vietās.

7. Studija neuzņemas atbildību par bērna, Vecāku vai Aizbildņu, personīgo mantu drošību.

8. Studija neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot šos noteikumus vai bērna un/vai bērna Vecāku vai Aizbildņu darbības vai bezdarbības rezultātā.

9. Par Bērnu istabas kārtības noteikumu neievērošanu vai ignorēšanu, Studijas administrācijai ir tiesības par to informēt bērna Vecākus vai Aizbildņus, kā arī nepieciešamības gadījumā attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas, un atstādināt bērnu no Bērnu istabas apmeklējuma.

10. Negadījuma u.c. personas veselību vai dzīvību apdraudošos gadījumos Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums nekavējoties informēt Studijas administrāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, vai citu glābšanas dienestu (tālr.: 112).

TRAIN WITH MG BIEDRA LĪGUMS:

STUDIJAS DATI:

Nosaukums: Train with MG

Juridiskā adrese: Kalnciema 46a, Rīga, LV-1046

Telefons: +37129829794

E-pasts: trainwmg@gmail.com

BIEDRA DATI:

Vārds, uzvārds:

Personas kods:

Dzīvesvieta:

Telefons:

E-pasts:

Abonementa veids:

Abonēšanas maksa:

DALĪBA
1. Šis biedra līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem ļauj tikai Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto fitnesa studiju un izmantot konkrētā abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā ietilpstošos citus Studijas pakalpojumus. Līgums ir beztermiņa un ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Gadījumā, ja Biedrs Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Biedrs saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu Biedra vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Biedra tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Biedra no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

MAKSAS un maksas kārtība
3. Studija rēķinu Biedram sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Biedram ir tiesības ar Studiju vienoties par cita norēķina veida izmantošanu Studijas pakalpojumu apmaksai.
3.1. Biedrs apņemas veikt Studijas abonementa samaksu 3 dienu laikā no rēķina izsūtīšanas samaksas datuma.
3.2. Par Studijas rēķina samaksas datumu ir uzskatāms datums, kurā Studija saņēma Biedra maksājumu atbilstoši Studijas rēķinam. Norēķinu veida maiņa, vai kredītiestādes pakalpojumu neizmantošana neietekmē Līguma spēkā esamību, kā arī Studijas un Biedra tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.3. Norēķinu periods (abonements) ir 30 dienas. Jebkurš abenementa maksājums jāveic par 30 dienām.
3.4. Katra mēneša 15. (piecpadsmitajā) datumā Studija rezervē Biedra Abonementu nākamajam kalendārajam mēnesim, plānojot Studijas kapacitāti.
3.5. Rezervēts Abonements ir pamats Studijas kārtējā rēķina piestādīšanai Biedram un Abonementa abonēšanas maksas samaksai par laika periodu, kurā Biedram ir pieejami Abonementā iekļautie pakalpojumi.
4. Visi no Līguma izrietošie rēķini tiek nosūtīti Biedram elektroniski uz Biedra norādīto elektroniskā pasta adresi.

4.1. Visi Biedra maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Studijas pakalpojumu cenrādim.
5. Ja Biedrs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Studijai ir tiesības piemērot Biedram nokavējuma procentus 0.2% apmērā no kavētās neatmaksātās pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu.

6. Spēkā esošs Abonements atbilstoši Līgumam Biedram dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Studijas pakalpojumus laika periodā, uz kuru Abonements ir pieejams jeb rezervēts. Abonēšanas maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Biedrs maksā Studijai neatkarīgi no Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma.


DALĪBAS ĪSLAICĪGA APTURĒŠANA
7. Dalības īslaicīga apturēšana ir maksas papildpakalpojums atbilstoši Studijas pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Studijā un Studijas interneta mājaslapā www.trainwmg.lv. Biedram ir tiesības īslaicīgi apturēt savu dalību Studijā, kas nepārsniedz vienu secīgu mēnesi. Abonementa darbības apturēšanas laikā, par kuru Biedrs veic norēķinu ar Studiju, Biedram nav papildus jāmaksā Abonementa abonēšanas maksa.
8. Abonementa īslaicīgās apturēšanas pakalpojumu Biedrs var izvēlēties to veikt klātienē Studijā vai informējot elektroniski, nosūtot ziņu uz Studijas elektronisko pasta adresi.

LĪGUMA IZBEIGŠANA
9. Šis Līgums no abām pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem.
10. Šis Līgums var tikt izbeigts Līguma pusēm par to rakstveidā sastādot un abpusēji parakstot Līguma pielikumu par tā izbeigšanu. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to informējot otru Pusi.
11. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru Pusi, un šādā gadījumā Līgums spēku zaudē pēc Abonementa darbības termiņa beigām. Līguma izbeigšanas gadījumā Biedram ir pienākums veikt rēķinu apmaksu par periodu, uz kuru Abonements ir bijis rezervēts.
Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz pielikumu par Līguma izbeigšanu līdz esošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei līdz esošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, tad Līgums tiek izbeigts, neatkarīgi, kurā datumā tas tika iegādāts. Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz Līguma pielikumu par Līguma izbeigšanu pēc esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei pēc esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma, tad Līgums tiks izbeigts tikai nākamā tekošā abonementa pēdējā dienā. Līgums var tikt izbeigts, ievērojot tajā noteikto kārtību.

GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ
12. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Studijai un Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus.

ATBILDĪBA
13. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi otrai Līguma pusei.


CITI NOTEIKUMI
14. Līgums nodrošina iespēju Biedram saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Studijai ir tiesības piedāvāt un Biedra piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Studijas klientu telefonu) sniegt citus maksas pakalpojumus un iekļaut maksu par tiem rēķinā atbilstoši Līgumam un Studijas pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Studijā un Studijas interneta mājaslapā www.trainwmg.lv.
15. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Studija apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Studija.
16. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra pienākumus un saistības nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā skaitā, ja Biedrs nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Studiju. Studijai ir tiesības izbeigt Līgumu, bet neatbrīvot Biedru no parādsaistībām, ja tādas ir. Maksa par Studijas pakalpojumiem tiek aprēķināta tikai par periodu, kurā Biedram tie bijuši pieejami. Studijai ir pienākums izvērtēt Biedra pienākumu un saistību raksturu un būtību (smagumu) pirms pieņem lēmumu par Līguma vienpusēju izbeigšanu ar Biedru.
17. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā Līguma noteikumu spēkā esamību.
18. Biedram, apmeklējot Studijas telpas, ir saistoši Studijas Vispārīgie noteikumi, Studijas iekšējās kārtības, pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Biedram ir pieejami Studijas interneta mājaslapā www.trainwmg.lv, kā arī Studijas telpās. Biedrs ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Biedrs atrodas Studijas telpās.
19. Studijai pamatota iemesla gadījumā ir tiesības veikt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos, izmaiņas publicējot Studijas interneta mājaslapā www.trainwmg.lv un Studijā, kā arī, nosūtot uz Biedra elektroniskā pasta adresi, ja Biedrs Studiju informējis par savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru piekrīt saņemt šāda veida Studijas paziņojumus (gadījumā, ja Studijas rīcībā nav Biedra elektroniskā pasta adrese, tad Studija nodrošina individuālu Biedra informēšanu ar rēķina starpniecību, kurā izvietota attiecīgā informācija). Biedram ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Biedrs saņēmis Studijas paziņojumu par Līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt, par to rakstveidā paziņojot Studijai līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Studija informē Biedru par Līguma nosacījumu grozījumiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. 20. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā vai Biedra reģistrācijas laikā.

Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši.

Bieds:___________________(vārds, uzvārds, paraksts)

Studija:__________________ (vārds, uzvārds, paraksts)